Logo Adiutor Group

Księgowość

Zaufaj profesjonalistom, którzy od wielu lat zajmują się rachunkowością, zagwarantuj swojej firmie bezpieczeństwo finansowe i optymalne podatki.

Obsługa dużej ilości zróżnicowanych podmiotów gospodarczych pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia w księgowości dotyczącej wielu branż, wśród tych najważniejszych warto wymienić:

 • handel hurtowy i detaliczny,
 • usługi finansowe,
 • usługi ubezpieczeniowe,
 • konsulting,
 • budownictwo,
 • transport, 
 • gastronomia, 
 • usługi marketingowe i reklamowe.

Ceny – w związku z dużą różnorodnością usług świadczonych przez nasze biuro nie jesteśmy wstanie podać Państwu konkretnego cennika. Ceny są każdorazowo negocjowane i uzależnione w głównej mierze od nakładu czasu jaki musimy poświęcić na zrealizowanie usługi.

Prowadzenie ksiąg handlowych oraz księgi przychodów i rozchodów:

 • Organizacja działu księgowego
 • Tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Rejestracja dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, JPK, VAT)
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
     Usługi dodatkowe:
 • Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego
 • Przygotowywanie analiz finansowych
 • Przygotowywanie raportów zarządczych
Logo Adiutor Group
dowiedz się więcej

Pirenejska 2C
01-493 Warszawa
kontakt@adiutorgroup.pl

Scroll to Top